Berichten

Lionsclub Zuid Oost Veluwe aan de slag bij Stichting Philadelphia in Brummen

Nadat ze een week eerder druk waren geweest met een verkoopactie ten bate van de Filippijnen, waren leden van de Lionsclub Zuid Oost Veluwe zaterdag 30 november weer in touw met een Lions Doe-dag.  Verschillende ruimtes in twee gebouwen van de Stichting Philadelphia aan de Radeland in Brummen kregen een opknapbeurt. De Lionsclubleden zorgden ervoor dat de wanden van een nieuwe frisse verflaag werden voorzien.

Onder leiding van de Brummense schilder Jurgen Waanders – zelf ook actief Lionslid – gingen de leden van de Lionsclub Zuid Oost Veluwe zaterdagochtend 30 november aan de slag. Eerst werd alles nauwgezet afgeplakt, waarna de vrijwilligers aan de slag gingen met rollers, kwasten en muurverf. Aan het begin van de middag was de schilderklus geklaard.

De Lionsclub Zuid Oost Veluwe houdt regelmatig een dergelijke Doe-dag. Zo waren de leden van deze club afgelopen zomer een dag lang actief met allerlei onderhoudswerkzaamheden in kinderboerderij Kiboe in Eerbeek. Ook werden eerder schilderswerkzaamheden uitgevoerd bij Het Dorp in Arnhem.

 

Brummen, 30 november 2013

Lionsclubs Eerbeek en Brummen houden actie voor Filipijnen

De Lionsclub Zuid Oost Veluwe en de Lionsclub Brummen voeren komende zaterdag 23 november actie voor de Filipijnen. Bij enkele supermarkten in Brummen en Eerbeek (in elk geval bij beide Jumbo’s) staan leden van deze clubs lekkernijen te verkopen. Zo proberen ze in Brummen zoveel mogelijk banketstaven te verkopen. De netto-opbrengst komt via een speciaal fonds van de internationale Lionsorganisatie ten goede aan de hulp voor de zwaar getroffen Filipijnen.

Het hulpfonds van de internationale Lionsorganisatie heeft direct al een groot bedrag beschikbaar gesteld voor de Filipijnen. Maar omdat er nog veel meer nodig is worden op heel veel plekken in de wereld actie gevoerd om nog een groot bedrag bijeen te krijgen. De beide Lionsclubs uit de gemeente Brummen willen daar met de actie van komende zaterdag een belangrijke bijdrage aan leveren. Ze hopen dan ook dat er veel gekocht wordt. De verkoopactie begint ’s morgens om 09.00 uur en duurt tot in de loop van de middag.

Brummen, 21 november 2013

European Young Ambassador Jip Maathuis Jips Goede Doelen

Na maanden van voorbereiding en voorverkiezing werd Jip Maathuis in mei al verkozen tot Nederlandse Lions Young Ambassador.

Met heel veel toewijding is hij zich daarna, gesteund door familie, vrienden, Lions en natuurlijk de mensen van Warchild, gaan voorbereiden op de Europese verkiezing in Istanbul welke afgelopen weekend plaatsvond.

Het is met ongelooflijk veel plezier dat ik jullie kan delen dat Jip door Turkije en Engeland in de finale te verslaan Europees Young Ambassador is geworden!!

Hoewel Lions Nederland pas voor het eerst mee heeft gedaan is het toch gelukt om, door Jips prachtige en sterke verhaal, al in de prijzen te vallen.

Jip is 16 en heeft al sinds zijn 9de buitengewoon veel energie gestoken in zijn “Chocoladeletter actie” ( van de opbrengst van  iedere verkochte letter gaat een zo groot mogelijk deel naar Warchild,) waarmee hij een aantal prachtige projecten van Warchild steunt.